Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

Czas trwania gwarancji:

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu. (Wyjątek stanowi osprzęt do gazów UHP, gdzie gwarancja jest udzielana na okres 3 miesięcy.)

Zakres ochrony gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

  • sprzęt był użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowany;
  • sprzęt nie był demontowany ani modyfikowany przez osoby nieupoważnione;
  • nie zniszczono (usunięto) tabliczki znamionowej z numerem seryjnym.

Podstawa udzielenia gwarancji: 

Podstawą uznania reklamacji w ramach gwarancji jest dowód zakupu.

Zgłoszenie gwarancyjne:

Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez High Purity.

W przypadku stwierdzenia wady sprzęt należy przesłać poprzez DHL EXPRESS

tel.: (42 6345 345) na adres:

HIGH PURITY Ilona Hermanowicz

ul. Wał Miedzeszyński 414a/3/1

03-917 WARSZAWA